csütörtök, május 23, 2024

Szénégetés

Kiváló minőségű faszenet csak jó minőségű alapanyagból lehet készíteni. Vállalkozásunk bükk, gyertyán és kőrisfából éget.

A baksák összerakásához egyenletes, 8-10m átmérőjű helyet kell készíteni. Előbb négy darab 1m hosszú fahasábból élére állított üreget alakítanak ki, megtöltik faforgáccsal, az egyik oldalt a begyújtás miatt szabadon marad. Ez az ún. baksabél, amely köré állítják egymásnak támasztva a fahasábokat. A baksát a közepén három rend, egymásra állított fahasábból rakják, így 3-3,5 m magas, kupola forma farakás készül. Egy baksa felépítéséhez kb. 150m3 famennyiség szükséges. Betakarják faforgáccsal és rá egy réteg föld kerül. Begyújtáskor a baksa csúcsától méternyi távolságra, oldalt 4-8 szelelőnyílást nyitnak. Égetés közben a baksa oldalán mind lejjebb és lejjebb szurkálnak szellőzőréseket, miközben az előző lyukakat betömik. A fa elszenesedését az mutatja, hogy a baksa oldala összeesik, megroggyan. Égési ideje 14-16 nap. Égetés után a szénrakásról vasgereblyével lehúzzák a földet, a gazt, majd port lapátolnak rá, hogy a faszén lefojtva hűljön ki. A lehűlés legalább egy napig tart. 1m3 fából kb. 100 kg faszenet lehet előállítani.

 

"A jól égett szén úgy cseng, mint a cserépedény."